2015. január 21., szerda

Életpálya és karriertervezési konzulens képzés

„A pálya a személyiség életútjának munkával töltött szakasza, nem önálló valami, amire a személyiség rátalál, hanem hozzá tartozik, belőle fakad.”
(Csirszka János: Pályalélektan)

Karrier
Az embernek a munkában eltöltött idejét, fejlődését, önmegvalósítását, képességeinek kifejlesztését, kiteljesítését jelenti.

A fenti gondolatok egyértelműen rávilágítanak a pályaorientáció, a pálya- és karriertervezés kiemelt jelentőségére, hiszen ahhoz, hogy felismerjük „belőlünk fakadó” pályánkat, és megvalósítsuk önmagunkat, önismeretre és tudatos átgondolásra, tervező munkára van szükségünk.

Életpálya–tervezés és pályaorientáció
Az életpálya-terezés és pályaorientáció élethosszig tartó folyamat, mivel az végigkísér minket az alapfokú iskolába történő felvételtől a munkaerőpiac elhagyásáig. Ebben a folyamatban a tanulásnak változó jelentőségű, de állandó szerepe van. Életünk egyes múltbéli eseményei komoly befolyással voltak, lehettek szakmai életutunkra, pályaválasztásunkra. Ezek felfedezése, fontos lehet, hogy megértsük milyen hatások tereltek minket jelen helyzetünkbe. Fontos továbbá, hogy tisztában legyünk önmagunkkal, lehetőségeinkkel és a munkaerőpiaci környezet adottságaival, fejlődési irányaival. Életkortól és élethelyzettől függően eltérő életpálya-menedzselési feladatok adódhatnak, dinamikusan változó környezetünkben időről időre más és más kihívásoknak kell megfelelnünk. Nélkülözhetetlen az egyéni jellemzőink figyelembe vétele és azok összehangolása a munkaerőpiac nyújtotta lehetőségekkel.

Miben segít az életpálya- és karriertervezési konzultáció/tanácsadás?

Az életpályán való boldoguláshoz, a döntési pontokon a helyes döntések meghozatalához napjainkban már elengedhetetlen a tanácsadói/konzulensi támogatás.
Ilyen tipikus döntési pontok lehetnek az iskola kiválasztása, a továbbtanulás, a munkaerő-piacra való kilépés és visszalépés, vagy akár az álláskeresési-, pályaváltási kényszer. Ezekben a helyzetekben a pályaorientációs konzulens személyre szabott támogatást nyújt, figyelembe véve a társadalmi, gazdasági és munkaerőpiaci körülményeket is.

A konzultáció egy célorientált, problémamegoldó tevékenység, amely az ügyfél és konzulens közötti személyes kontaktuson keresztül valósul meg. A folyamat alapvető célja a beszélgetések során segíteni az ügyfelet, abban, hogy
- saját maga számára tudatosítsa értékeit, eredményeit, pozitív képességeit,
- ehhez kapcsoljon reális képzési vagy elhelyezkedési irányokat,
- képes legyen önállóan mérlegelni, relatíve helyes önálló döntést hozni.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése